Disclaimer

De webwinkel van Prismatis is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, toch kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de (tarief)informatie worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van Prismatis, waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. Prismatis behoudt zich het recht voor om de informatie op de webwinkel te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Prismatis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze webwinkel mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prismatis. Prismatis is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.